مهندسی معکوس مجموعه ها

projet1200_product_ltSlide thumbnail

features_3d_printing_and_you
cubepro_c

 

مهندسی معکوس قطعات (سبک و سنگین)
مهندسی معکوس مجموعه ها و دستگاه های خاص مکانیکی
تهیه شناسنامه دانش فنی، مدارک فنی، تهیه فرآیندهای ساخت، پروسه های کنترل کیفیت قطعات.
تهیه ابر نقاط و مدل قطعات پیچیده با استفاده از روش اسکن سه بعدی
تهیه مدل سه بعدی با استفاده از نرم افزار های طراحی
تجزیه و تحلیل استاتیکی و دینامیکی کارکرد قطعات و مجموعه های مورد استفاده در سرویس به روش آنالیز المان محدود با استفاده از نرم افزارهای ABAQUS ، ANSYS  و CATIA و سپس تحلیل مودال، طراحی، بهینه سازی، انتخاب مواد و جایگزینی مقرون به صرفه با قطعات و مجموعه های جدید.

3d-scanner-3d-systems-geomagic-capture-front

banner1 geomagic-capture-3 geomagic-capture-solidsmack-720x405