projet1200_product_ltSlide thumbnail

features_3d_printing_and_you
cubepro_c

دراستریولیتوگرافی از یک رزین حساس به نور استفاده می شود و برای تاباندن لیزر از همان روشی Cheap Jerseys From China که از آینه برای انعکاس نور خورشید به محل دیگر بکار می رود، استفاده می شود. cheap jordans online برای جامد و یکپارچه کردن سطح مقطع مدل سه بعدی شما از تابش لیزر استفاده می شود. بعد از اینکه لیزر براساس مدل سه بعدی بر روی wholesale jerseys سطح حرکت کرده و بخشهایی از رزین equipment که در آن لایه لیزر برآن تابیده شده است از شکل مایع به جامد تبدیل می شود. مجددا لایه جدید Cheap Oakleys از رزین مایع روی مدل پخش می شود. با تکرار این روش برای هر مقطع از مدل شما قطعه لایه به لایه cheap nhl jerseys شکل می گیرد.

2015-04-14-16_44_01-3D-Printing-Processes-PrintSpaceGet Free Google Play Gift Cards

حتما بخوانید   ساخت ماکت اثر گذار برای آرشیتکت