projet1200_product_ltSlide thumbnail

features_3d_printing_and_you
cubepro_c

دراستریولیتوگرافی از یک رزین حساس به نور استفاده می شود و برای تاباندن لیزر از همان روشی که از آینه برای انعکاس نور خورشید به محل دیگر بکار می رود، استفاده می شود. برای جامد و یکپارچه کردن سطح مقطع مدل سه بعدی شما از تابش لیزر استفاده می شود. بعد از اینکه لیزر براساس مدل سه بعدی بر روی سطح حرکت کرده و بخشهایی از رزین که در آن لایه لیزر برآن تابیده شده است از شکل مایع به جامد تبدیل می شود. مجددا لایه جدید از رزین مایع روی مدل پخش می شود. با تکرار این روش برای هر مقطع از مدل شما قطعه لایه به لایه شکل می گیرد.

2015-04-14-16_44_01-3D-Printing-Processes-PrintSpace

حتما بخوانید   پرینترهای سه بعدی برای کار تولید