projet1200_product_ltSlide thumbnail

features_3d_printing_and_you
cubepro_c

این روش در بعضی موارد با عنوان Fused Filament Fabrication که به اختصار FFF می گویند، نیز شناخته می شود. در این روش از پلاستیک ترمو پلاست استفاده می شود که بشکل رشته سیم نازک پلاستیک بدور قرقره پیچیده شده که به آن فیلامان می گویند. فیلامان به داخل هد تزریق حرارت داده شده، فرستاده می شود و از طرف دیگر به شکل مایع بروی میز پرینتر اکسترود می شود این لایه تزریق شده بروی لایه قبلی که سفت شده می چسبد. تکرار این فرآیند یک شی سه بعدی را لایه به لایه میسازد. روش FDM در اغلب پرینترهای رومیزی استفاده می شود. پرینترهایی که با این روش کار می کنند ارزانترین نوع پرینترهای سه بعدی می باشند.
FDM

حتما بخوانید   جراحی زیبایی و پرینتر سه بعدی